Al Anz [#1293943892]

7 Epsilon Aurigae B
Typ:
Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Melfyce
Předpokládaná hodnota:
1 309 CR

Stáří:
2 million years
Celá spektrální třída:
Y4 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
6,0000
Hvězdný radius:
3,9000

Povrchová teplota:
373 K


Absolutní velikost:
13,7684
Oběžná doba:
14 996,3 d
Úhel zakřivení:
6,44 au
Výstřednost dráhy:
0,2173
Sklon dráhy:
-73,91°
Periapsida:
74,69°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
-0,2385 °