LFT 926 [#671491433905]

LFT 926 AB 5
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
5 174 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Axsom
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
1,3990
Hvězdný rádius:
8 597 km

Povrchová teplota:
22 K
Tlak na povrchu:
0,29543417 atmosfér

Gravitace:
0,77 G

Složení:
68,34% Ice
21,18% Rock
10,48% Metal
Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
92,41% Helium
7,59% Hydrogen

Oběžná doba:
1 149,5 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0437
Sklon dráhy:
9,22°
Periapsida:
221,45°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,1829 °