Trapezium Sector HH-V d2-8 [#285455862019]

Trapezium Sector HH-V d2-8
Typ:
G (White-Yellow) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 221 CR

Stáří:
2 000 million years
Celá spektrální třída:
G1 Vab
Svítivost:
Vab

Hmotnosti Slunce:
1,1641
Hvězdný radius:
1,1449

Povrchová teplota:
5 904 K


Absolutní velikost:
4,4424
Rychlost rotace:
5,5 d
Trapezium Sector HH-V d2-8 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
1 279 600 000 000 Mt

Inner radius:
1 218 700 km
Outer radius:
2 538 400 km