HD 77339 [#685987734817]

HD 77339 A
Typ:
M (Red giant) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
ahaugis
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Stáří:
12 142 million years
Celá spektrální třída:
M4 III
Svítivost:
III

Hmotnosti Slunce:
0,1992
Hvězdný radius:
49,7179

Povrchová teplota:
2 896 K


Absolutní velikost:
-0,6532
Oběžná doba:
26 942,5 d
Úhel zakřivení:
4,33 au
Výstřednost dráhy:
0,1496
Sklon dráhy:
-2,73°
Periapsida:
297,01°
Rychlost rotace:
176,3 d