NGC 6067 Sector ZU-Y d31 [#1076098992875]

100,00%
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 228 CR

Hmotnosti Slunce:
1,5430
Hvězdný radius:
1,3731
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
7 272 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
7 ls
Předpokládaná hodnota:
1 212 CR

Hmotnosti Slunce:
0,6875
Hvězdný radius:
0,7168
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
4 211 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 C / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
14 ls
Předpokládaná hodnota:
1 216 CR

Hmotnosti Slunce:
0,8906
Hvězdný radius:
0,9280
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
5 755 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 D / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
79 ls
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Hmotnosti Slunce:
0,9414
Hvězdný radius:
0,9690
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
5 211 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 E / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
86 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7773
Hvězdný radius:
0,8763
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
5 347 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 F / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
1 054 ls
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Hmotnosti Slunce:
0,9648
Hvězdný radius:
0,9501
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
5 728 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 G / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
997 ls
Předpokládaná hodnota:
1 216 CR

Hmotnosti Slunce:
0,8672
Hvězdný radius:
0,9657
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
5 430 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 H / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
996 ls
Předpokládaná hodnota:
1 212 CR

Hmotnosti Slunce:
0,6563
Hvězdný radius:
0,8396
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 985 K
NGC 6067 Sector ZU-Y d31 ABCDEFGH 1 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 153 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0156
Hvězdný radius:
0,0810
Stáří:
2 440 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
439 K
Vzdálenost k cíli:
2 182 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0558
Hvězdný rádius:
3 380 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
185 K

Materiály:
S (28,2%) C (23,8%) P (15,2%) Fe (10,7%) Ni (8,1%) Cr (4,8%) Se (4,4%) Zn (2,9%) Nb (0,7%) Sb (0,6%) Hg (0,5%)