114 G. Aquilae [#1316130638195]

100,00%
114 G. Aquilae A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 226 CR

Hmotnosti Slunce:
1,4336
Hvězdný radius:
1,2547
Stáří:
2 496 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
7 077 K
114 G. Aquilae A 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
17 ls
Předpokládaná hodnota:
16 248 CR

Hmotností Země:
2,5618
Hvězdný rádius:
7 983 km

Tlak na povrchu:
1 953 741,83 atmosfér

Gravitace:
1,64 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
5 996 K
114 G. Aquilae A 2 / Metal-rich body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
31 ls
Předpokládaná hodnota:
34 219 CR

Hmotností Země:
1,0401
Hvězdný rádius:
4 903 km

Gravitace:
1,76 G

Vulkanismus:
Major Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 350 K

Materiály:
Fe (33,2%) Ni (25,1%) Cr (14,9%) Mn (13,7%) V (8,2%) Nb (2,3%) Hg (1,5%) Sb (1,2%)
114 G. Aquilae A 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
81 ls
Předpokládaná hodnota:
18 754 CR

Hmotností Země:
12,8196
Hvězdný rádius:
12 176 km

Tlak na povrchu:
7 532,48 atmosfér

Gravitace:
3,52 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
3 606 K
114 G. Aquilae A 4 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 934 ls
Předpokládaná hodnota:
1 049 CR

Hmotností Země:
1 670,0895
Hvězdný rádius:
74 982 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
12,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
505 K
114 G. Aquilae A 4 a / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 935 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
616 km

Tlak na povrchu:
17,66 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
810 K
114 G. Aquilae A 4 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 933 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
513 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
247 K

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Ge (5,7%) Zn (5,4%) V (4,9%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
114 G. Aquilae A 4 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 938 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
517 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
231 K

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (15,0%) P (10,3%) Mn (8,2%) Ge (5,7%) As (2,5%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Hg (0,9%)
114 G. Aquilae A 4 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 934 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
543 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
227 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,4%) P (10,5%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Sb (1,2%) Sn (1,2%) Hg (0,9%)
114 G. Aquilae A 4 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 939 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
743 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
220 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,7%) Mn (7,9%) Zr (2,2%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)
114 G. Aquilae A 4 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 924 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
926 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
216 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,6%) P (9,9%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Se (2,9%) Nb (1,3%) Hg (0,8%) Tc (0,7%)
114 G. Aquilae A 4 g / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 947 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
665 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
212 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Tc (0,7%)
114 G. Aquilae A 5 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
1 867 ls
Předpokládaná hodnota:
703 CR

Hmotností Země:
75,7591
Hvězdný rádius:
54 975 km

Gravitace:
1,02 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
202 K
114 G. Aquilae A 6 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 619 ls
Předpokládaná hodnota:
1 156 CR

Hmotností Země:
3 262,0586
Hvězdný rádius:
67 141 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
29,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
914 K
114 G. Aquilae A 6 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 620 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0154
Hvězdný rádius:
1 730 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
342 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Te (1,4%) Mo (1,3%) W (1,1%)
114 G. Aquilae A 6 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 621 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0152
Hvězdný rádius:
1 721 km

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
318 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,3%) C (15,4%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,4%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Hg (0,8%)
114 G. Aquilae A 7 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 645 ls
Předpokládaná hodnota:
1 010 CR

Hmotností Země:
1 280,2025
Hvězdný rádius:
76 516 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
8,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
424 K
114 G. Aquilae A 7 a / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 646 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0089
Hvězdný rádius:
1 443 km

Tlak na povrchu:
101,97 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
981 K
114 G. Aquilae A 7 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 646 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0086
Hvězdný rádius:
1 427 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
247 K
114 G. Aquilae B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
37 093 ls
Předpokládaná hodnota:
1 212 CR

Hmotnosti Slunce:
0,6484
Hvězdný radius:
0,7082
Stáří:
2 496 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
4 793 K
114 G. Aquilae B 1 / Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
36 868 ls
Předpokládaná hodnota:
248 339 CR

Hmotností Země:
0,1212
Hvězdný rádius:
3 149 km

Tlak na povrchu:
2,31 atmosfér

Gravitace:
0,50 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Stav teraformace:
Terraformed

Povrchová teplota:
289 K
114 G. Aquilae B 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
36 868 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0086
Hvězdný rádius:
1 410 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
215 K

Materiály:
Fe (20,7%) S (18,2%) Ni (15,6%) C (15,3%) P (9,8%) Mn (8,5%) Ge (5,4%) Se (2,9%) Mo (1,4%) Ru (1,3%) Hg (0,9%)
114 G. Aquilae B 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
36 521 ls
Předpokládaná hodnota:
12 901 CR

Hmotností Země:
0,0742
Hvězdný rádius:
2 702 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
191 K

Materiály:
Fe (22,4%) Ni (17,0%) S (15,7%) C (13,2%) Mn (9,3%) P (8,4%) V (5,5%) Ge (4,6%) Sn (1,5%) Y (1,3%) W (1,2%)
114 G. Aquilae B 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
36 522 ls
Předpokládaná hodnota:
12 830 CR

Hmotností Země:
0,0664
Hvězdný rádius:
2 608 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
191 K

Materiály:
Fe (22,0%) Ni (16,6%) S (15,3%) C (12,9%) Mn (9,1%) P (8,3%) Zn (6,0%) V (5,4%) Cd (1,7%) Sn (1,4%) Ru (1,4%)
114 G. Aquilae B 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
37 810 ls
Předpokládaná hodnota:
12 924 CR

Hmotností Země:
0,0768
Hvězdný rádius:
2 733 km

Tlak na povrchu:
0,03 atmosfér

Gravitace:
0,42 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
204 K

Materiály:
Fe (22,2%) Ni (16,8%) S (15,5%) C (13,0%) Mn (9,2%) P (8,3%) Zn (6,0%) V (5,5%) Nb (1,5%) W (1,2%) Tc (0,8%)
114 G. Aquilae B 5 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
37 763 ls
Předpokládaná hodnota:
13 658 CR

Hmotností Země:
0,2113
Hvězdný rádius:
3 797 km

Tlak na povrchu:
38,96 atmosfér

Gravitace:
0,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
133 K
114 G. Aquilae B 6 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
34 106 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3968
Hvězdný rádius:
5 859 km

Tlak na povrchu:
840,46 atmosfér

Gravitace:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
134 K