114 G. Aquilae [#1316130638195]

114 G. Aquilae A 4 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 923 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Phoenix 7
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
513 km

Povrchová teplota:
247 K

Gravitace:
0,06 G

Složení:
90,86% Rock
9,14% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2,4 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0004
Sklon dráhy:
0,46°
Periapsida:
235,22°
Rychlost rotace:
2,4 d
Axiální náklon:
0,3366 °

Materiály:
Fe (19,8%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Ge (5,7%) Zn (5,4%) V (4,9%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)