114 G. Aquilae [#1316130638195]

114 G. Aquilae B 3
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
36 563 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
12 830 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,0664
Hvězdný rádius:
2 608 km

Povrchová teplota:
191 K
Tlak na povrchu:
0,00212338 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Složení:
66,53% Rock
33,47% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Složení atmosféry:
100,00% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
31,8 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1370
Sklon dráhy:
-3,22°
Periapsida:
156,10°
Rychlost rotace:
29,1 d
Axiální náklon:
-0,3321 °

Materiály:
Fe (22,0%) Ni (16,6%) S (15,3%) C (12,9%) Mn (9,1%) P (8,3%) Zn (6,0%) V (5,4%) Cd (1,7%) Sn (1,4%) Ru (1,4%)