114 G. Aquilae [#1316130638195]

114 G. Aquilae A 6 b
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 638 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Caveks
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0152
Hvězdný rádius:
1 721 km

Povrchová teplota:
318 K

Gravitace:
0,21 G

Složení:
90,55% Rock
9,45% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,2 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0064
Sklon dráhy:
0,01°
Periapsida:
264,73°
Rychlost rotace:
1,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,7163 °

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,3%) C (15,4%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,4%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Hg (0,8%)