114 G. Aquilae [#1316130638195]

114 G. Aquilae A 6 a
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 638 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
RymdLazer
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0154
Hvězdný rádius:
1 730 km

Povrchová teplota:
342 K

Gravitace:
0,21 G

Složení:
90,78% Rock
9,22% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,8 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0054
Sklon dráhy:
0,01°
Periapsida:
62,89°
Rychlost rotace:
0,8 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,4352 °

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Te (1,4%) Mo (1,3%) W (1,1%)