HD 31939 [#86468596178]

HD 31939 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7617
Hvězdný radius:
58,7102
Stáří:
2 658 million years


Povrchová teplota:
3 673 K
HD 31939 1 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
453 ls
Předpokládaná hodnota:
658 CR

Hmotností Země:
41,4234
Hvězdný rádius:
32 422 km

Gravitace:
1,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 261 K
HD 31939 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
766 ls
Předpokládaná hodnota:
19 816 CR

Hmotností Země:
22,2676
Hvězdný rádius:
13 811 km

Tlak na povrchu:
40 125,14 atmosfér

Gravitace:
4,75 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
4 408 K
HD 31939 3 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 464 ls
Předpokládaná hodnota:
984 CR

Hmotností Země:
1 063,4944
Hvězdný rádius:
75 435 km

Gravitace:
7,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
878 K
HD 31939 4 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 642 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0195
Hvězdný radius:
0,0824
Stáří:
2 658 million years


Povrchová teplota:
455 K
HD 31939 5 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
3 797 ls
Předpokládaná hodnota:
19 298 CR

Hmotností Země:
17,1351
Hvězdný rádius:
12 972 km

Tlak na povrchu:
51 782,75 atmosfér

Gravitace:
4,14 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Water
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
3 674 K
HD 31939 5 a / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
3 778 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4108
Hvězdný rádius:
7 100 km

Tlak na povrchu:
2,25 atmosfér

Gravitace:
1,14 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
478 K