HD 191945 [#648942462641]

HD 191945
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 758 million years
Celá spektrální třída:
M4

Hmotnosti Slunce:
0,2773
Hvězdný radius:
67,1895

Povrchová teplota:
3 011 K


Absolutní velikost:
-1,4759
Rychlost rotace:
282,6 d