GMB2010 WOCS 17040 [#31461843804449]

GMB2010 WOCS 17040 2 / Water world
Vzdálenost k cíli:
188 ls
Předpokládaná hodnota:
117 217 CR

Hmotností Země:
5,9346
Hvězdný rádius:
10 941 km

Tlak na povrchu:
1 702,73 atmosfér

Gravitace:
2,02 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
269 K