Awindjibata [#40549323000672]

Awindjibata B
Typ:
Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
971 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Stáří:
10 356 million years
Celá spektrální třída:
Y1 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,0273
Hvězdný radius:
0,1009

Povrchová teplota:
583 K


Absolutní velikost:
19,4093
Oběžná doba:
1 982,8 d
Úhel zakřivení:
1,41 au
Výstřednost dráhy:
0,1992
Sklon dráhy:
-1,88°
Periapsida:
275,63°
Rychlost rotace:
0,3 d