Prooe Drye XC-Z b6-3 [#7249770325561]

Prooe Drye XC-Z b6-3 6
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
3 199 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1021
Hvězdný rádius:
3 826 km

Povrchová teplota:
20 K
Tlak na povrchu:
0,00075951 atmosfér

Gravitace:
0,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
12 042,1 d
Úhel zakřivení:
6,41 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
-1,18°
Periapsida:
296,88°
Rychlost rotace:
0,8 d

Materiály:
S (22,9%) C (19,3%) Fe (15,6%) P (12,3%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Zn (4,2%) V (3,8%) Cd (1,2%) Sn (1,0%) Te (0,9%)