2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

2MASS J05350136-0524132 1
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
236 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
14 231 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,4127
Hvězdný rádius:
4 653 km

Povrchová teplota:
188 K
Tlak na povrchu:
3,37066679 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Složení:
67,41% Rock
32,59% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane-rich
Složení atmosféry:
65,85% Nitrogen
34,14% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
241,7 d
Úhel zakřivení:
0,47 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,23°
Periapsida:
185,29°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
-0,4980 °