2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

2MASS J05350136-0524132 3
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
771 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
525 CR
Efficiency target:
8

Hmotností Země:
4,1057
Hvězdný rádius:
11 728 km

Povrchová teplota:
48 K
Tlak na povrchu:
0,76558344 atmosfér

Gravitace:
1,21 G

Složení:
68,83% Ice
21,01% Rock
10,16% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
89,33% Helium
8,43% Hydrogen
2,24% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 430,7 d
Úhel zakřivení:
1,55 au
Výstřednost dráhy:
0,0005
Sklon dráhy:
-0,01°
Periapsida:
208,73°
Rychlost rotace:
1,2 d
Axiální náklon:
-0,0675 °