2MASS J21524956+4712175 [#6125797511842]

100,00%
2MASS J21524956+4712175 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 210 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5781
Hvězdný radius:
0,6998
Stáří:
9 152 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 203 K
2MASS J21524956+4712175 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
963 ls
Předpokládaná hodnota:
14 812 CR

Hmotností Země:
0,7503
Hvězdný rádius:
5 587 km

Tlak na povrchu:
12,14 atmosfér

Gravitace:
0,98 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
277 K
Vzdálenost k cíli:
1 361 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7509
Hvězdný rádius:
6 829 km

Tlak na povrchu:
1 400,90 atmosfér

Gravitace:
0,65 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
244 K
2MASS J21524956+4712175 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 361 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0220
Hvězdný rádius:
2 426 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
81 K

Materiály:
S (25,6%) C (21,5%) P (13,8%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Cr (5,7%) Mn (5,3%) Zn (3,5%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
1 907 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3922
Hvězdný rádius:
5 609 km

Tlak na povrchu:
454,51 atmosfér

Gravitace:
0,51 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K
Vzdálenost k cíli:
2 709 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7233
Hvězdný rádius:
7 066 km

Tlak na povrchu:
1 382,35 atmosfér

Gravitace:
0,59 G

Vulkanismus:
Minor Ammonia Magma
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K
Vzdálenost k cíli:
2 723 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6562
Hvězdný rádius:
6 859 km

Tlak na povrchu:
1 241,38 atmosfér

Gravitace:
0,57 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
84 K
Vzdálenost k cíli:
5 091 ls
Předpokládaná hodnota:
514 CR

Hmotností Země:
3,1651
Hvězdný rádius:
10 871 km

Tlak na povrchu:
0,61 atmosfér

Gravitace:
1,09 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
43 K
2MASS J21524956+4712175 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
5 088 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1693
Hvězdný rádius:
4 772 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,30 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (11,7%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) Ge (3,1%) Sn (0,7%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
8 361 ls
Předpokládaná hodnota:
521 CR

Hmotností Země:
3,7368
Hvězdný rádius:
11 382 km

Tlak na povrchu:
0,70 atmosfér

Gravitace:
1,17 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
33 K
2MASS J21524956+4712175 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
8 395 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2338
Hvězdný rádius:
5 284 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) Ge (3,1%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Y (0,7%)