2MASS J21532272+4714236 [#78416450210]

100,00%
2MASS J21532272+4714236 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7578
Hvězdný radius:
0,8386
Stáří:
2 884 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 941 K
2MASS J21532272+4714236 A A Belt
Class:
Metallic

Mass:
112 430 000 000 000 Mt

Inner radius:
1 123 000 km
Outer radius:
2 200 000 km
2MASS J21532272+4714236 A 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
175 ls
Předpokládaná hodnota:
16 598 CR

Hmotností Země:
3,3164
Hvězdný rádius:
8 613 km

Tlak na povrchu:
473,05 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,82 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 166 K
2MASS J21532272+4714236 A 1 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
175 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
472 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
333 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,2%) As (2,5%) Cd (1,5%) Te (1,5%) Nb (1,3%)
2MASS J21532272+4714236 A 1 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
175 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
430 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
333 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,7%) P (10,4%) Cr (8,8%) V (4,8%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Po (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 A 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
330 ls
Předpokládaná hodnota:
176 736 CR

Hmotností Země:
1,3606
Hvězdný rádius:
6 677 km

Tlak na povrchu:
220,53 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,24 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
775 K
2MASS J21532272+4714236 A 3 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
591 ls
Předpokládaná hodnota:
807 CR

Hmotností Země:
238,5310
Hvězdný rádius:
69 005 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
2,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
207 K
Vzdálenost k cíli:
590 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
740 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
190 K
2MASS J21532272+4714236 A 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
589 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
624 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
188 K

Materiály:
Fe (19,6%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (14,8%) P (10,5%) Cr (8,8%) V (4,8%) As (2,6%) Ru (1,2%) W (1,1%) Hg (0,9%)
2MASS J21532272+4714236 A 3 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
592 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
619 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
188 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) W (1,1%)
2MASS J21532272+4714236 A 3 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
589 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
628 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
187 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,5%) P (10,2%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) V (4,7%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 A 3 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
596 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0018
Hvězdný rádius:
850 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
186 K

Materiály:
Fe (19,4%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,7%) P (10,4%) Mn (8,0%) Ge (5,7%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Tc (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 A 3 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
592 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
780 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
185 K

Materiály:
Fe (20,3%) S (20,1%) C (16,9%) Ni (15,3%) P (10,8%) Ge (5,9%) V (5,0%) As (2,6%) Mo (1,3%) W (1,1%) Tc (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 A 4 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
804 ls
Předpokládaná hodnota:
28 621 CR

Hmotností Země:
504,2629
Hvězdný rádius:
75 264 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,62 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
225 K
2MASS J21532272+4714236 A 4 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
804 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0096
Hvězdný rádius:
1 484 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
180 K

Materiály:
Fe (19,4%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Sb (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Vzdálenost k cíli:
805 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0101
Hvězdný rádius:
1 507 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
174 K
2MASS J21532272+4714236 A 5 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
1 143 ls
Předpokládaná hodnota:
667 CR

Hmotností Země:
47,3435
Hvězdný rádius:
37 229 km

Gravitace:
1,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
133 K
2MASS J21532272+4714236 A 5 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 143 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
874 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
133 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Ge (5,7%) Zn (5,4%) V (4,9%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Hg (0,9%)
2MASS J21532272+4714236 A 5 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 142 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
630 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
133 K

Materiály:
Fe (20,0%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,2%) P (10,7%) Ge (5,9%) Zn (5,5%) Zr (2,3%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
Vzdálenost k cíli:
1 142 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
628 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
133 K
2MASS J21532272+4714236 A 6 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 025 ls
Předpokládaná hodnota:
1 078 CR

Hmotností Země:
2 022,8184
Hvězdný rádius:
72 537 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
15,64 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
511 K
2MASS J21532272+4714236 A 6 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 023 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0190
Hvězdný rádius:
1 855 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
202 K

Materiály:
Fe (19,0%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,3%) P (10,1%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) As (2,5%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Tc (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 A 6 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 030 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0186
Hvězdný rádius:
1 842 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
176 K

Materiály:
Fe (20,2%) S (20,0%) C (16,8%) Ni (15,3%) P (10,8%) Ge (5,9%) Zn (5,5%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 A 6 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 028 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0065
Hvězdný rádius:
1 307 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
163 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,2%) Se (3,0%) Te (1,5%) Sn (1,2%) W (1,1%)
2MASS J21532272+4714236 A 6 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 019 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0180
Hvězdný rádius:
1 822 km

Gravitace:
0,22 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
155 K

Materiály:
Fe (18,7%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,2%) P (10,0%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Se (2,9%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Ru (1,2%)
2MASS J21532272+4714236 A 6 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 018 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0133
Hvězdný rádius:
1 650 km

Tlak na povrchu:
0,07 atmosfér

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
192 K

Materiály:
Fe (20,0%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,1%) P (10,7%) Ge (5,8%) V (4,9%) Se (3,1%) Te (1,5%) Nb (1,4%) W (1,1%)
2MASS J21532272+4714236 A 7 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 050 ls
Předpokládaná hodnota:
968 CR

Hmotností Země:
940,8449
Hvězdný rádius:
75 476 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
6,72 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
267 K
2MASS J21532272+4714236 A 7 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 049 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0063
Hvězdný rádius:
1 292 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
152 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,4%) P (10,2%) Mn (7,9%) Ge (5,6%) V (4,7%) Ru (1,2%) Sn (1,1%) W (1,1%)
Vzdálenost k cíli:
2 051 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0040
Hvězdný rádius:
1 113 km

Tlak na povrchu:
3,32 atmosfér

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
284 K
Vzdálenost k cíli:
2 049 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0039
Hvězdný rádius:
1 107 km

Tlak na povrchu:
2,20 atmosfér

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
257 K
2MASS J21532272+4714236 A 8 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 762 ls
Předpokládaná hodnota:
979 CR

Hmotností Země:
1 025,2252
Hvězdný rádius:
75 526 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
7,31 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
258 K
2MASS J21532272+4714236 A 8 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 762 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0174
Hvězdný rádius:
2 261 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
98 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Sb (0,7%) Sn (0,7%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
2 761 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0766
Hvězdný rádius:
3 655 km

Tlak na povrchu:
0,03 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K
2MASS J21532272+4714236 A 8 b a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 761 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0036
Hvězdný rádius:
1 377 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K

Materiály:
S (30,2%) C (25,4%) P (16,2%) Fe (9,2%) Ni (6,9%) Se (4,7%) Ge (3,1%) Zn (2,5%) Nb (0,6%) Mo (0,6%) Ru (0,6%)
2MASS J21532272+4714236 A 8 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 758 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0310
Hvězdný rádius:
2 732 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Y (0,7%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
2 753 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1053
Hvězdný rádius:
4 053 km

Tlak na povrchu:
2,82 atmosfér

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K
Vzdálenost k cíli:
3 886 ls
Předpokládaná hodnota:
649 CR

Hmotností Země:
36,6393
Hvězdný rádius:
19 912 km

Tlak na povrchu:
7,35 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,76 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
69 K
Vzdálenost k cíli:
3 930 ls
Předpokládaná hodnota:
625 CR

Hmotností Země:
25,8746
Hvězdný rádius:
18 532 km

Tlak na povrchu:
4,91 atmosfér

Gravitace:
3,06 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
69 K
2MASS J21532272+4714236 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
444 147 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3164
Hvězdný radius:
0,4602
Stáří:
2 884 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 069 K
2MASS J21532272+4714236 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
77 342 000 000 000 Mt

Inner radius:
491 820 km
Outer radius:
1 644 300 km
2MASS J21532272+4714236 B 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
444 137 ls
Předpokládaná hodnota:
15 824 CR

Hmotností Země:
1,8366
Hvězdný rádius:
7 287 km

Tlak na povrchu:
69,57 atmosfér

Gravitace:
1,41 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
1 804 K
2MASS J21532272+4714236 B 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 139 ls
Předpokládaná hodnota:
15 474 CR

Hmotností Země:
1,3723
Hvězdný rádius:
6 694 km

Gravitace:
1,25 G

Vulkanismus:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
556 K

Materiály:
Fe (21,7%) Ni (16,4%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,7%) P (8,4%) Zn (5,9%) V (5,3%) Sn (1,4%) Y (1,3%) W (1,2%)
2MASS J21532272+4714236 B 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
444 257 ls
Předpokládaná hodnota:
4 173 CR

Hmotností Země:
139,8248
Hvězdný rádius:
63 915 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
93 K
2MASS J21532272+4714236 B 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 256 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0016
Hvězdný rádius:
1 024 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
76 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 B 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 257 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
806 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,3%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 B 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 259 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
888 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Ru (0,8%) W (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 B 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 256 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0045
Hvězdný rádius:
1 455 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) V (3,0%) As (1,6%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 4 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
443 226 ls
Předpokládaná hodnota:
3 769 CR

Hmotností Země:
58,2645
Hvězdný rádius:
51 832 km

Gravitace:
0,88 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
75 K
Vzdálenost k cíli:
443 225 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0020
Hvězdný rádius:
1 110 km

Tlak na povrchu:
20,76 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
180 K
Vzdálenost k cíli:
443 226 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
713 km

Tlak na povrchu:
8,41 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
160 K
Vzdálenost k cíli:
443 227 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0028
Hvězdný rádius:
1 237 km

Tlak na povrchu:
0,26 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
106 K
Vzdálenost k cíli:
443 229 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0015
Hvězdný rádius:
1 011 km

Tlak na povrchu:
0,17 atmosfér

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
101 K
Vzdálenost k cíli:
443 226 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0017
Hvězdný rádius:
1 056 km

Tlak na povrchu:
0,19 atmosfér

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
102 K
2MASS J21532272+4714236 B 5 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
444 202 ls
Předpokládaná hodnota:
4 103 CR

Hmotností Země:
121,3648
Hvězdný rádius:
60 603 km

Gravitace:
1,34 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
74 K
2MASS J21532272+4714236 B 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 201 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0044
Hvězdný rádius:
1 446 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) Ge (3,4%) Ru (0,7%) W (0,6%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 5 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 201 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0079
Hvězdný rádius:
1 745 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J21532272+4714236 B 5 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 200 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0050
Hvězdný rádius:
1 505 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 B 5 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 204 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0081
Hvězdný rádius:
1 764 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,2%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 5 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 209 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0034
Hvězdný rádius:
1 326 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,6%) V (3,0%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Po (0,3%)
2MASS J21532272+4714236 B 5 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 212 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0029
Hvězdný rádius:
1 252 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (28,4%) C (23,9%) P (15,3%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Ge (3,7%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Sn (0,8%) W (0,7%) Po (0,3%)
2MASS J21532272+4714236 B 5 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 201 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0036
Hvězdný rádius:
1 350 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (2,9%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 B 6 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
444 495 ls
Předpokládaná hodnota:
3 805 CR

Hmotností Země:
63,4213
Hvězdný rádius:
53 308 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,91 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
61 K
2MASS J21532272+4714236 B 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 495 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0034
Hvězdný rádius:
1 324 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
52 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 6 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 495 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
792 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
52 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
444 508 ls
Předpokládaná hodnota:
3 606 CR

Hmotností Země:
38,9906
Hvězdný rádius:
46 342 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,74 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
58 K
2MASS J21532272+4714236 B 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 508 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
519 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 7 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 508 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
518 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,7%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,2%) Sb (0,7%) W (0,6%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 7 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
444 508 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
550 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Mn (4,9%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J21532272+4714236 B 8 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
446 453 ls
Předpokládaná hodnota:
3 303 CR

Hmotností Země:
16,7577
Hvězdný rádius:
21 724 km

Gravitace:
1,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
48 K
2MASS J21532272+4714236 B 8 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
446 453 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
785 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
43 K

Materiály:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
2MASS J21532272+4714236 B 8 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
446 454 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
531 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Minor Ammonia Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 B 8 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
446 450 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
568 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) V (2,9%) Y (0,7%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J21532272+4714236 B 8 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
446 456 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
567 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Sn (0,7%) W (0,7%) Po (0,3%)
2MASS J21532272+4714236 B 8 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
446 456 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
569 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,4%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)