Blaea Brou GC-D d12-0 [#15678316395]

Blaea Brou GC-D d12-0 A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 222 CR

Hmotnosti Slunce:
1,2383
Hvězdný radius:
1,0921
Stáří:
64 million years
Svítivost:
Vz

Povrchová teplota:
6 815 K
Blaea Brou GC-D d12-0 B / T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
1 464 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4883
Hvězdný radius:
0,6951
Stáří:
64 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 155 K
Blaea Brou GC-D d12-0 C / T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
453 407 ls
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Hmotnosti Slunce:
0,5156
Hvězdný radius:
0,7098
Stáří:
64 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
2 985 K