HIP 90299 [#10292808323]

100,00%
HIP 90299 A / Wolf-Rayet Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 232 CR

Hmotnosti Slunce:
1,7578
Hvězdný radius:
9,8867
Stáří:
1 268 million years
Svítivost:
I

Povrchová teplota:
164 258 K
HIP 90299 B / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
28 897 ls
Předpokládaná hodnota:
1 220 CR

Hmotnosti Slunce:
1,1250
Hvězdný radius:
1,0226
Stáří:
1 268 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
5 622 K
HIP 90299 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
28 850 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3867
Hvězdný radius:
0,5758
Stáří:
1 268 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 138 K