HD 47417 [#2654343]

HD 47417 1
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
92 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Glögg
Předpokládaná hodnota:
26 812 CR
Efficiency target:
10

Hmotností Země:
305,4796
Hvězdný rádius:
19 144 km

Povrchová teplota:
46 100 K
Tlak na povrchu:
862 421 177,30534005 atmosfér

Gravitace:
33,91 G

Složení:
67,13% Rock
32,88% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Složení atmosféry:
98,25% Silicates
1,47% Iron
0,26% Water

Oběžná doba:
2,7 d
Úhel zakřivení:
0,18 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-0,01°
Periapsida:
68,72°
Rychlost rotace:
2,7 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,1765 °