2MASS J03290567+3121338 [#9461677499417]

100,00%
2MASS J03290567+3121338 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2813
Hvězdný radius:
0,4591
Stáří:
9 986 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 597 K