2MASS J03290567+3121338 [#9461677499417]

2MASS J03290567+3121338
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 986 million years
Celá spektrální třída:
M6 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2813
Hvězdný radius:
0,4591

Povrchová teplota:
2 597 K


Absolutní velikost:
9,9928
Rychlost rotace:
1,8 d