Syroomeou MX-U e2-5 [#22760532380]

Syroomeou MX-U e2-5 AB 1
Typ:
Metal-rich body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
286 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
33 680 CR

Hmotností Země:
0,8333
Hvězdný rádius:
4 594 km

Povrchová teplota:
1 233 K

Gravitace:
1,61 G

Složení:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Oběžná doba:
88,8 d
Úhel zakřivení:
0,57 au
Výstřednost dráhy:
0,0099
Sklon dráhy:
-0,03°
Periapsida:
271,35°
Rychlost rotace:
-88,8 d
Axiální náklon:
-2,3339 °

Materiály:
Fe (36,1%) Ni (27,3%) Cr (16,2%) V (8,9%) Zr (4,2%) Cd (2,8%) Sn (2,4%) Ru (2,2%)