Syroomeou MX-U e2-5 [#22760532380]

Syroomeou MX-U e2-5 D
Typ:
White Dwarf (DA) Star
Vzdálenost k cíli:
64 778 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
14 170 CR

Stáří:
7 304 million years
Svítivost:
VII

Hmotnosti Slunce:
0,5313
Hvězdný radius:
0,0142

Povrchová teplota:
14 653 K


Absolutní velikost:
10,0298
Oběžná doba:
41,3 d
Úhel zakřivení:
0,17 au
Výstřednost dráhy:
0,2776
Sklon dráhy:
-35,40°
Periapsida:
152,71°
Rychlost rotace:
0,7 d