Blooe Byoea IK-C d14-0 [#15644745595]

38,46%
Blooe Byoea IK-C d14-0 A / F (White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 232 CR

Hmotnosti Slunce:
1,7461
Hvězdný radius:
1,2944
Stáří:
1 082 million years
Svítivost:
Vb

Povrchová teplota:
7 348 K
Blooe Byoea IK-C d14-0 A 7 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 996 ls
Předpokládaná hodnota:
149 969 CR

Hmotností Země:
0,1031
Hvězdný rádius:
3 009 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,46 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
230 K
Blooe Byoea IK-C d14-0 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
12 467 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4648
Hvězdný radius:
0,5926
Stáří:
1 082 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 266 K
Blooe Byoea IK-C d14-0 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
12 024 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1602
Hvězdný radius:
0,3469
Stáří:
1 082 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 621 K
Blooe Byoea IK-C d14-0 D / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
12 018 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0508
Hvězdný radius:
0,1520
Stáří:
1 082 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
864 K