Blooe Byoea IK-C d14-0 [#15644745595]

Blooe Byoea IK-C d14-0 D
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
12 018 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
LethalMoustache
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Stáří:
1 082 million years
Celá spektrální třída:
T7 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,0508
Hvězdný radius:
0,1520

Povrchová teplota:
864 K


Absolutní velikost:
17,1768
Oběžná doba:
1,3 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0238
Sklon dráhy:
-55,84°
Periapsida:
271,73°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
0,0000 °