HIP 111739 [#358260576978]

HIP 111739 B 7 b
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
45 228 ls

Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0017
Hvězdný rádius:
1 045 km

Povrchová teplota:
173 K
Tlak na povrchu:
18,21221688 atmosfér

Gravitace:
0,06 G

Složení:
82,38% Ice
16,05% Rock
1,57% Metal
Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3,7 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
55,83°
Rychlost rotace:
3,7 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,2043 °