Dryeae Aec EV-Y d0 [#15409923211]

Dryeae Aec EV-Y d0 ABC 4
Typ:
Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
930 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
298 764 CR

Hmotností Země:
1,9910
Hvězdný rádius:
7 444 km

Povrchová teplota:
310 K
Tlak na povrchu:
0,73146342 atmosfér

Gravitace:
1,46 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Složení atmosféry:
72,10% Nitrogen
22,37% Oxygen
5,31% Water

Oběžná doba:
782,5 d
Úhel zakřivení:
1,91 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,04°
Periapsida:
306,48°
Rychlost rotace:
0,5 d
Axiální náklon:
0,2767 °