D Carinae [#9295098461]

D Carinae 10
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 556 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
19 018 CR

Hmotností Země:
14,7919
Hvězdný rádius:
12 653 km

Povrchová teplota:
5 888 K
Tlak na povrchu:
10 444 215,38266000 atmosfér

Gravitace:
3,76 G

Složení:
66,29% Rock
32,85% Metal
0,86% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Složení atmosféry:
98,44% Silicates
1,47% Iron
0,09% Carbon dioxide

Oběžná doba:
168,7 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0790
Sklon dráhy:
-2,05°
Periapsida:
292,24°
Rychlost rotace:
1,5 d
Axiální náklon:
-0,1123 °