2MASS J21524956+4712175 [#16029488260441]

100,00%
2MASS J21524956+4712175 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4569
Stáří:
9 152 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 744 K
Vzdálenost k cíli:
237 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2087
Hvězdný rádius:
4 553 km

Tlak na povrchu:
5,06 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
108 K
Vzdálenost k cíli:
542 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2828
Hvězdný rádius:
5 286 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
68 K
Vzdálenost k cíli:
1 662 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4780
Hvězdný rádius:
6 224 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,50 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
2MASS J21524956+4712175 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 041 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2196
Hvězdný rádius:
4 882 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
28 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,7%) P (12,4%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) V (3,9%) Se (3,6%) Nb (1,1%) Sn (1,0%) Ru (1,0%)
2MASS J21524956+4712175 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 034 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1868
Hvězdný rádius:
4 638 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
28 K

Materiály:
S (23,0%) C (19,4%) Fe (15,7%) P (12,4%) Ni (11,9%) Mn (6,5%) Zn (4,3%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Ru (1,0%)
Vzdálenost k cíli:
4 308 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2687
Hvězdný rádius:
5 174 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
24 K
2MASS J21524956+4712175 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 312 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0229
Hvězdný rádius:
2 502 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
24 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (11,6%) Ni (8,8%) Cr (5,2%) Mn (4,8%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
8 033 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4478
Hvězdný rádius:
6 100 km

Tlak na povrchu:
0,04 atmosfér

Gravitace:
0,49 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K