2MASS J21532922+4715464 [#22622531429713]

100,00%
2MASS J21532922+4715464 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2344
Hvězdný radius:
0,4010
Stáří:
11 246 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 308 K
2MASS J21532922+4715464 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
9 889 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1094
Hvězdný radius:
0,2375
Stáří:
11 246 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 427 K
2MASS J21532922+4715464 C / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
324 702 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0898
Hvězdný radius:
0,2039
Stáří:
11 246 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 151 K