Brani [#5067927201209]

Brani 13 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 449 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
883 km

Povrchová teplota:
45 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
82,60% Ice
15,86% Rock
1,54% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Oběžná doba:
3,6 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0005
Sklon dráhy:
0,01°
Periapsida:
11,70°
Rychlost rotace:
3,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,4184 °

Materiály:
S (28,4%) C (23,9%) P (15,3%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Ge (3,7%) V (3,1%) Zr (1,5%) Mo (0,8%) W (0,7%) Po (0,3%)