Dryua Hypai VZ-G d10-0 [#15157986523]

Dryua Hypai VZ-G d10-0 A
Typ:
CN Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Stáří:
12 844 million years
Svítivost:
IIIb

Hmotnosti Slunce:
0,9492
Hvězdný radius:
29,3480

Povrchová teplota:
2 726 K


Absolutní velikost:
0,7537
Oběžná doba:
960 723,5 d
Úhel zakřivení:
34,62 au
Výstřednost dráhy:
0,0635
Sklon dráhy:
-5,24°
Periapsida:
146,12°
Rychlost rotace:
113,4 d