GMB2010 WOCS 53056 [#5073027801449]

GMB2010 WOCS 53056 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
4 932 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Athan Bors
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3347
Hvězdný rádius:
5 561 km

Povrchová teplota:
23 K
Tlak na povrchu:
0,00212726 atmosfér

Gravitace:
0,44 G

Složení:
68,35% Ice
21,25% Rock
10,41% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Složení atmosféry:
100,00% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
20 946,1 d
Úhel zakřivení:
9,88 au
Výstřednost dráhy:
0,0007
Sklon dráhy:
-4,73°
Periapsida:
48,01°
Rychlost rotace:
1,6 d
Axiální náklon:
-0,3943 °