Proxuia AM-C d1 [#42152976259]

Proxuia AM-C d1 / White Dwarf (DAV) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
14 134 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3633
Hvězdný radius:
0,0183
Stáří:
7 924 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
18 110 K