2MASS J05352072-0526157 [#90838691226625]

100,00%
2MASS J05352072-0526157 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4553
Stáří:
9 464 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 704 K
2MASS J05352072-0526157 B / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
106 935 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0898
Hvězdný radius:
0,2415
Stáří:
9 464 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 278 K