Col 285 Sector LQ-G b26-0 [#670954956281]

Col 285 Sector LQ-G b26-0 2 a
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 943 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
nicolas-neko
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0239
Hvězdný rádius:
2 512 km

Povrchová teplota:
241 K
Tlak na povrchu:
118,72278312 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Složení:
83,28% Ice
15,20% Rock
1,52% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide-rich
Složení atmosféry:
95,94% Methane
2,97% Carbon dioxide
0,97% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,4 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0025
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
23,11°
Rychlost rotace:
1,4 d
Axiální náklon:
0,2948 °