Sirius [#121569805492]

100,00%
Sirius / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 246 CR

Hmotnosti Slunce:
2,5313
Hvězdný radius:
1,7110
Stáří:
400 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
10 373 K
Waypoint / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 004 ls
Předpokládaná hodnota:
848 CR

Hmotností Země:
351,3999
Hvězdný rádius:
71 981 km

Gravitace:
2,76 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
424 K
Sirius B / White Dwarf (DA) Star
Vzdálenost k cíli:
7 358 ls
Předpokládaná hodnota:
14 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7070
Hvězdný radius:
0,0111
Stáří:
11 140 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
6 708 K
Lucifer / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 372 ls
Předpokládaná hodnota:
12 655 CR

Hmotností Země:
0,0500
Hvězdný rádius:
2 403 km

Gravitace:
0,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
257 K

Materiály:
Fe (22,0%) Ni (16,6%) S (15,9%) C (13,4%) Mn (9,1%) P (8,6%) Zn (6,0%) Ge (4,7%) Sn (1,4%) Y (1,3%) Hg (1,0%)