Gludgoe YV-K d9-4 [#146742134739]

Gludgoe YV-K d9-4 A
Typ:
Neutron Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
22 773 CR

Stáří:
11 904 million years
Svítivost:
VII

Hmotnosti Slunce:
0,4258
Hvězdný radius:
0,0000

Povrchová teplota:
1 544 495 K


Absolutní velikost:
4,3808
Oběžná doba:
6 556,8 d
Úhel zakřivení:
2,25 au
Výstřednost dráhy:
0,1674
Sklon dráhy:
-3,41°
Periapsida:
254,20°
Rychlost rotace:
0,0 d