Oevaxy GA-A d0 [#10309608195]

Oevaxy GA-A d0 7
Typ:
Ammonia world
Vzdálenost k cíli:
989 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
144 867 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
0,5095
Hvězdný rádius:
6 333 km

Povrchová teplota:
185 K
Tlak na povrchu:
111,34582778 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Složení:
68,25% Ice
21,27% Rock
10,48% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Ammonia and Oxygen
Složení atmosféry:
93,02% Nitrogen
6,94% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 050,0 d
Úhel zakřivení:
1,98 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
-0,06°
Periapsida:
131,99°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
0,4618 °