Ceeckaea UF-C d14-0 [#10175357691]

Ceeckaea UF-C d14-0 B
Typ:
T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
480 673 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
William I.
Předpokládaná hodnota:
1 209 CR

Stáří:
196 million years
Celá spektrální třída:
TTS0 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,5195
Hvězdný radius:
0,7245

Povrchová teplota:
3 584 K


Absolutní velikost:
7,6046
Oběžná doba:
6 957 411,0 d
Úhel zakřivení:
594,06 au
Výstřednost dráhy:
0,2932
Sklon dráhy:
-76,93°
Periapsida:
283,33°
Rychlost rotace:
2,5 d
Axiální náklon:
0,0000 °