Bleethai QT-Z d158 [#5438007285771]

Bleethai QT-Z d158 3 b
Typ:
Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 637 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0133
Hvězdný rádius:
1 651 km

Povrchová teplota:
160 K

Gravitace:
0,20 G

Složení:
91,08% Rock
8,92% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide
Složení atmosféry:
90,00% Sulphur dioxide
5,00% Silicates
3,00% Oxygen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,9 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0011
Sklon dráhy:
-0,79°
Periapsida:
250,74°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
-0,3380 °