HIP 41817 [#147347997868]

HIP 41817 ABC 1 f
Typ:
Rocky body
Vzdálenost k cíli:
4 113 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Thatchinho
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0016
Hvězdný rádius:
823 km

Povrchová teplota:
483 K
Tlak na povrchu:
0,31871393 atmosfér

Gravitace:
0,10 G

Složení:
91,07% Rock
8,93% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Water
Složení atmosféry:
100,00% Water

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
90,6 d
Úhel zakřivení:
0,04 au
Výstřednost dráhy:
0,0196
Sklon dráhy:
-0,07°
Periapsida:
273,10°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
0,1309 °