2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

100,00%
2MASS J03283968+3117321 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4716
Stáří:
9 666 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 669 K
2MASS J03283968+3117321 1 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
181 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4893
Hvězdný rádius:
5 850 km

Tlak na povrchu:
832,85 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
163 K
2MASS J03283968+3117321 2 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
263 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8677
Hvězdný rádius:
6 960 km

Tlak na povrchu:
1 503,26 atmosfér

Gravitace:
0,73 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
303 K
2MASS J03283968+3117321 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
262 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0079
Hvězdný rádius:
1 711 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
96 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (14,3%) Ni (10,8%) Zn (3,9%) V (3,5%) Zr (1,7%) Te (1,0%) Sn (0,9%) W (0,8%)
2MASS J03283968+3117321 3 / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
335 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2925
Hvězdný rádius:
4 986 km

Tlak na povrchu:
0,47 atmosfér

Gravitace:
0,48 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
91 K
Vzdálenost k cíli:
431 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9149
Hvězdný rádius:
7 584 km

Tlak na povrchu:
2 015,20 atmosfér

Gravitace:
0,65 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
295 K
Vzdálenost k cíli:
430 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8563
Hvězdný rádius:
7 434 km

Tlak na povrchu:
1 873,08 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
289 K
Vzdálenost k cíli:
563 ls
Předpokládaná hodnota:
504 CR

Hmotností Země:
2,5056
Hvězdný rádius:
10 204 km

Tlak na povrchu:
0,51 atmosfér

Gravitace:
0,98 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
67 K
Vzdálenost k cíli:
819 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,7136
Hvězdný rádius:
9 141 km

Tlak na povrchu:
0,33 atmosfér

Gravitace:
0,83 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K
Vzdálenost k cíli:
815 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,3124
Hvězdný rádius:
8 449 km

Tlak na povrchu:
0,27 atmosfér

Gravitace:
0,75 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K