2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 5
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
430 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Renato Biago
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8563
Hvězdný rádius:
7 434 km

Povrchová teplota:
289 K
Tlak na povrchu:
1 873,08387861 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Složení:
68,70% Ice
21,17% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Složení atmosféry:
84,17% Nitrogen
14,42% Methane
0,84% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
187,3 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,1261
Sklon dráhy:
7,90°
Periapsida:
321,52°
Rychlost rotace:
260,6 d
Axiální náklon:
0,0417 °