2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 4
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
431 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Renato Biago
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9149
Hvězdný rádius:
7 584 km

Povrchová teplota:
295 K
Tlak na povrchu:
2 015,19546015 atmosfér

Gravitace:
0,65 G

Složení:
68,70% Ice
21,17% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Složení atmosféry:
82,47% Nitrogen
16,18% Methane
0,82% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
187,3 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,1261
Sklon dráhy:
7,90°
Periapsida:
141,52°
Rychlost rotace:
29,0 d
Axiální náklon:
-0,4273 °