2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Renato Biago
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Stáří:
9 666 million years
Celá spektrální třída:
M6 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2930
Hvězdný radius:
0,4716

Povrchová teplota:
2 669 K


Absolutní velikost:
9,8158
Rychlost rotace:
2,1 d
Axiální náklon:
0,0000 °