Ye'kuape [#18263408911809]

Ye'kuape 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
494 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Jabo Zerstorer
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,1545
Hvězdný rádius:
4 351 km

Povrchová teplota:
101 K
Tlak na povrchu:
4,31430391 atmosfér

Gravitace:
0,33 G

Složení:
67,74% Ice
21,62% Rock
10,64% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Složení atmosféry:
99,99% Nitrogen

Oběžná doba:
543,4 d
Úhel zakřivení:
0,99 au
Výstřednost dráhy:
0,0027
Sklon dráhy:
-0,04°
Periapsida:
239,64°
Rychlost rotace:
2,6 d
Axiální náklon:
-2,3099 °